נוהל גבייה חדש

משתלמים יקרים, לידיעתכם קיים נוהל גבייה חדש במסגרת הפיתוח המקצועי במרכזי הפסג"ה והוא חל על כל הקורסים, גם אלו שאינם מתקיימים פיזית במרכז הפסג"ה.